Marietje Kessels Project Tilburg voor weerbaarheid

Marietje Kessels Project Tilburg voor weerbaarheid

De maatschappij verhardt. In 2010 zijn ruim 118.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar het slachtoffer geworden van een vorm van kindermishandeling. Ook de pestproblematiek en de vormen van pesten nemen toe. Weerbaarheidstrainingen voor kinderen zijn daarom steeds belangrijker. Het Marietje Kessels Project van het Instituut voor Maatschappelijk Werk in Tilburg richt zich op het weerbaar maken van kinderen tegen de diverse vormen van machtsmisbruik. Lees alles op deze website over het Marietje Kessels Project en over het aanbod rond de verschillende vormen van machtsmisbruik zoals groepsdruk, kindermishandeling, (internet)veiligheid en (cyber)pesten.

 

Ook dit jaar organiseert het IMW weer een landelijke bijeenkomst in Tilburg tijdens de Week tegen Kindermishandeling. Die week lanceren we op woensdag 16 november de nieuwe dvd Kindermishandeling. Heeft u interesse in de bijeenkomst en geen uitnodiging ontvangen, mail dan naar k.vangils@imwtilburg.nl

 


 

 


De dvd Kindermishandeling wordt al ruim 10 jaar gebruikt tijdens de themales Kindermishandeling van het Marietje Kessels Project. En nog steeds onthullen kinderen na het bekijken van de film dat zij slachtoffer zijn van een of meerdere vormen van kindermishandeling.

De inhoud van de dvd is dus nog steeds erg actueel, alleen de vormgeving en uitstraling sloten niet meer aan bij de belevingswereld van 10-12 jarigen anno 2016. Met hulp van bijdragen van Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Janivostichting, Rotary Club Tilburg Oost, Stichting Bergmansfonds, Stichting Boschuysen, Stichting Madurodam Steunfonds en Stichting het R.C. Maagdenhuis en de belangeloze inzet van alle acteurs, was het mogelijk een nieuwe dvd te maken.


 

 

 

 

 

 

 

We danken:

KPMG heeft ons vanuit MVO gratis een laptop ter beschikking gesteld, zodat we kunnen voldoen aan de groeiende aanvragen voor presentaties op scholen! En we danken  voor ons gratis drukwerk!