Marietje Kessels Project Tilburg voor weerbaarheid

Marietje Kessels Project Tilburg voor weerbaarheid

De maatschappij verhardt. Jaarlijks zijn ca 119.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar slachtoffer van een vorm van kindermishandeling. Ook de pestproblematiek en de vormen van pesten nemen toe. Weerbaarheidstrainingen voor kinderen zijn daarom steeds belangrijker. Het Marietje Kessels Project van het Instituut voor Maatschappelijk Werk in Tilburg richt zich op het weerbaar maken van kinderen tegen de diverse vormen van machtsmisbruik. Lees alles op deze website over het project en over het aanbod rond de verschillende vormen van machtsmisbruik zoals groepsdruk, kindermishandeling, (internet)veiligheid en (cyber)pesten. IMW Tilburg is eigenaar en landelijk beheerder van het Marietje Kessels Project.

 

Indien u interesse heeft in onze voorlichtingsfilm, kunt u mailen naar trainingen@imwtilburg.nl. Graag daarbij het factuur-adres vermelden. De kosten zijn 25 euro + verzendkosten. Ook kunt u ons herziene handboek bestellen, klik op het boek:
We danken:

Nonhebel heeft ons vanuit MVO gratis een rode loper verstrekt, waardoor onze kindsterren uit de nieuwe dvd Kindermishandeling gepast werden ontvangen bij de presentatie van deze nieuwe dvd! 

 

Wij danken AVK voor de gratis online PREZI-training!

En we danken  voor ons gratis drukwerk!