Marietje Kessels Project Tilburg voor weerbaarheid

Marietje Kessels Project Tilburg voor weerbaarheid

De maatschappij verhardt. In 2010 zijn ruim 118.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar het slachtoffer geworden van een vorm van kindermishandeling. Ook de pestproblematiek en de vormen van pesten nemen toe. Weerbaarheidstrainingen voor kinderen zijn daarom steeds belangrijker. Het Marietje Kessels Project van het Instituut voor Maatschappelijk Werk in Tilburg richt zich op het weerbaar maken van kinderen tegen de diverse vormen van machtsmisbruik. Lees alles op deze website over het Marietje Kessels Project en over het aanbod rond de verschillende vormen van machtsmisbruik zoals groepsdruk, kindermishandeling, (internet)veiligheid en (cyber)pesten.

 

Wij danken de bezoekers voor hun komst naar het congres rondom kindermishandeling en de presentatie van het aangepaste handboek Marietje Kessels Project, wegens het 25-jarige jubileum van het MKP-project. Voor een foto-impressie klikt u in de balk hierboven 'Foto's congres ter ere van MKP 25 jaar'. 

 

Doe mee: crowdfunding DVD Kindermishandeling

Wij willen graag een nieuwe versie maken van de DVD Kindermishandeling. Dat is een enorme klus die ook flink wat extra kosten met zich mee brengt. Wij willen graag via crowdfunding proberen het benodigde budget bij elkaar te krijgen. Wilt U een bijdrage leveren, kan dat via bijgevoegde link.

 

 

 

 

We danken:

KPMG heeft ons vanuit MVO gratis een laptop ter beschikking gesteld, zodat we kunnen voldoen aan de groeiende aanvragen voor presentaties op scholen! En we danken  voor ons gratis drukwerk!